Przy pracy

PowrótZamieszczone tu wzory pism to idealna baza przy pisaniu różnorakich pism urzędowych, umów, podań, zażaleń, próśb, wezwań, wniosków itp.
POBIERZ ZA FREEprosba o zwrot vat przy nabyciu towarow.rar | pobrań: (39)  (1817 b)
upomnienie pracownikow z powodu niedpowiedzialnego zachowania.rar | pobrań: (76)  (1985 b)
prosba o odroczenie terminu platnosci karty podatkowej.rar | pobrań: (64)  (2152 b)
wypowiedzenie umowy o prace przez pracownika.rar | pobrań: (4)  (1600 b)
prosba o zwrot nadplaty podatku.rar | pobrań: (76)  (1708 b)
umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy.rar | pobrań: (46)  (1978 b)
informacja o zmianie skladu osobowego spolki.rar | pobrań: (3)  (1647 b)
regulamin zakladowego funduszu swiadczen socjalnych.rar | pobrań: (7)  (3087 b)
prosba o udzielenie urlopu macierzynskiego.rar | pobrań: (64)  (1704 b)
wniosek o udzielenie platnego zwolnienia.rar | pobrań: (5)  (1621 b)
zawiadomienie o zatrudnieniu pracownika uprzednio zarejestrowanego w up.rar | pobrań: (35)  (1956 b)
wniosek o udzielenie urlopu bezplatnego.rar | pobrań: (9)  (1555 b)
umowa o wspolodpowiedzialnosci za powierzone mienie.rar | pobrań: (33)  (2261 b)
umowa o prace na czas okreslony.zip | pobrań: (45)  (7708 b)
protokol ustalenia okolicznosci wypadku.rar | pobrań: (41)  (4382 b)
informacja o zrzeczeniu sie opodatkowania.rar | pobrań: (43)  (2006 b)
rozwiazanie umowy o prace za wypowiedzeniem.rar | pobrań: (34)  (1742 b)
porozumienie zmieniajace umowe o prace 2.rar | pobrań: (4)  (2059 b)
informacja o rezygnacji z ustawowego zwolnienia z vat.rar | pobrań: (4)  (1536 b)
umowa o prace na czas zastepstwa.rar | pobrań: (34)  (2666 b)
rozwiazanie umowy o prace przez pracodawce bez wypowiedzenia.rar | pobrań: (61)  (1663 b)
poinformowanie kandydata o niespelnieniu wymogow.rar | pobrań: (44)  (2005 b)
arkusz spisu z natury srodkow trwalych.rar | pobrań: (5)  (3491 b)
prosba o roz na raty karty podatkowej.rar | pobrań: (6)  (2159 b)
informacja o sporzadzeniu remanentu.rar | pobrań: (85)  (1560 b)
wypowiedzenie umowy o prace przez pracodawce ze skroconym okresem wypowiedzenia.rar | pobrań: (34)  (1868 b)
odpowiedz na skarge na personel.rar | pobrań: (41)  (2160 b)
poinformowanie pracownika o nieotrzymaniu 13 wynagrodzenia.rar | pobrań: (5)  (2118 b)
odrzucenie prosby o podwyzke.rar | pobrań: (36)  (2064 b)
prosba o zwrot naleznego podatku vat w ciagu 15 dni.rar | pobrań: (69)  (1910 b)
pismo do pracownikow przez wprowadzeniem zmian statutowych.rar | pobrań: (64)  (2405 b)
umowa o prace czlonka zarzadu spolki.rar | pobrań: (15)  (1883 b)
umowa o wykorzystaniu prywatnego samochodu do celow sluzbowych.rar | pobrań: (5)  (2486 b)
list polecajacy - posrednictwo w sprawie drugiej osoby.rar | pobrań: (5)  (2400 b)
prosba o zmniejszenie podatku naleznego o naliczony.rar | pobrań: (3)  (1692 b)
umowa o dzielo.rar | pobrań: (10)  (3360 b)
sugestie co do poprawek w tekscie pozegnania pracownika.rar | pobrań: (37)  (2016 b)
umowa o prace z odpowiedzialnoscia materialna na prowadzenie kasy.zip | pobrań: (5)  (11683 b)
wypowiedzenie umowy o prace przez pracodawce.rar | pobrań: (12)  (1868 b)
rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia.zip | pobrań: (72)  (8086 b)
umowa o prace z odpowiedzialnoscia materialna.rar | pobrań: (42)  (3335 b)
pismo do pracownika firmy, propozycje udzielenia referencji.rar | pobrań: (0)  ( b)
kara upomnienia, nagany, pieniezna.rar | pobrań: (0)  ( b)
informacja o nie wyplaceniu 13 wynagrodzenia.rar | pobrań: (6)  (2292 b)
ubolewanie z powodu zaistnialego incydentu.rar | pobrań: (5)  (1935 b)
odpowiedz na oferte pracy.rar | pobrań: (78)  (1926 b)
umowa o prace2.zip | pobrań: (4)  (7779 b)
zgloszenie zapotrzebowania na wolne miejsca pracy.rar | pobrań: (7)  (1744 b)
zezwolenie na wykonanie fotografii w celach reklamowych.rar | pobrań: (6)  (1984 b)
prosba do wszystkich pracownikow o zgloszenie terminow urlopow.rar | pobrań: (38)  (1949 b)
regulamin wynagradzania pracownikow.rar | pobrań: (5)  (4422 b)
plan urlopow wypoczynkowych na dany rok.rar | pobrań: (41)  (2650 b)
referencje dla kandydata na ksiegowego.rar | pobrań: (12)  (2153 b)
korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadplaty podatkowej.rar | pobrań: (61)  (2164 b)
propozycja nawiazania wspolpracy.rar | pobrań: (13)  (1904 b)
umowa o wspolodpowiedzialnosci materialnej.rar | pobrań: (38)  (2216 b)
oswiadczenie o ilosci stanowisk kasowych.rar | pobrań: (32)  (1851 b)
prosba o odroczenie platnosci podatku vat.rar | pobrań: (4)  (2053 b)
powiadomienie o zwolnieniu z pracy z powodu redukcji.rar | pobrań: (4)  (2043 b)
zapytanie o referencje dla kandydata do pracy.rar | pobrań: (48)  (2101 b)
informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym.rar | pobrań: (35)  (1692 b)
umowa zlecenia.zip | pobrań: (36)  (7476 b)
odmowa w spelnieniu planow zawodowych.rar | pobrań: (7)  (2041 b)
prosba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami.rar | pobrań: (37)  (2168 b)
rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia.rar | pobrań: (27)  (1745 b)
ogloszenie o poszukiwaniu pracownikow.rar | pobrań: (44)  (2056 b)
porozumienie zmieniajace umowe o prace.rar | pobrań: (5)  (1844 b)
upomnienie pracownika z powodu nieusprawiedliwionej nieobecnosci.rar | pobrań: (34)  (1974 b)
informacja o zatrudnieniu i ustaleniu wynagrodzenia.rar | pobrań: (39)  (2162 b)
zaswiadczenie o zatrudnieniu i wysokosci zarobkow.rar | pobrań: (39)  (1894 b)
prosba o zwrot podatku vat wytworcy wyrobu rekodziela ludowego.rar | pobrań: (40)  (1900 b)
upowaznienie do potwierdzania sald i podpisywania faktur.rar | pobrań: (364)  (1726 b)
rozwiazanie umowy o prace przez pracownika bez wypowiedzenia.rar | pobrań: (45)  (1650 b)
umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.rar | pobrań: (5)  (2276 b)
negatywna ocena bylego pracownika.rar | pobrań: (44)  (2475 b)
przyjecie wypowiedzenia umowy o prace.rar | pobrań: (40)  (1771 b)
karta srodka trwalego.rar | pobrań: (22)  (5694 b)
porozumienie o rozwiazaniu umowy o prace.rar | pobrań: (5)  (1879 b)
wezwanie pracownika do przeproszenia klienta z powodu nieodp zachowania.rar | pobrań: (42)  (2014 b)
podziekowanie kandydatowi za udzial w tescie.rar | pobrań: (4)  (2219 b)
informacje o zwolnieniu z pracy z powodu redukcji.rar | pobrań: (5)  (2325 b)
prosba o zwolnienie z prowadzenia podatkowej ksiegi p i r.rar | pobrań: (35)  (1813 b)
curriculum vitae.rar | pobrań: (25)  (1939 b)
wypowiedzenie warunkow umowy o prace.rar | pobrań: (5)  (1968 b)
umowa o wspolpracy.rar | pobrań: (5)  (2769 b)
prosba o udzielenie urlopu wypoczynkowego z powodu zawarcia zwiazku malzenskiego.rar | pobrań: (62)  (1919 b)
dowod przyjecia srodka trwalego do uzywania.rar | pobrań: (81)  (3418 b)
regulamin pracy.rar | pobrań: (44)  (10179 b)
aneks do umowy o prace.rar | pobrań: (63)  (1895 b)
zaswiadczenie.rar | pobrań: (8)  (1634 b)
wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego.rar | pobrań: (5)  (1611 b)
umowa o prace.rar | pobrań: (4)  (1677 b)
umowa konsorcjum.rar | pobrań: (81)  (2738 b)
oswiadczenie o niepodejmowaniu dzialalnosci konkurencyjnej.rar | pobrań: (4)  (2270 b)
informacja o spisie z natury wobec likwidacji dzialalnosci gospodarczej.rar | pobrań: (29)  (1726 b)
wniosek pracownika o udzielenie urlopu wypoczynkowego.zip | pobrań: (32)  (4860 b)
powierzenie pracownikowi innej pracy.rar | pobrań: (6)  (1808 b)
umowa menedzerska.rar | pobrań: (37)  (3900 b)
prosba o obnizenie karty podatkowej.rar | pobrań: (14)  (1933 b)
skarga na nie zalatwienie przez organ podatkowy sprawy.rar | pobrań: (61)  (1779 b)
umowa o prace na czas nieokreslony2.zip | pobrań: (6)  (7402 b)
ostatnie ostrzezenie przed wypowiedzeniem pracy.rar | pobrań: (33)  (2070 b)
prosba o odroczenie platnosci podatku dochodowego.rar | pobrań: (5)  (1940 b)
referencje dla kandydatki na sekretarke.rar | pobrań: (4)  (1834 b)
wniosek pracownika o przesuniecie urlopu wypoczynkowego.rar | pobrań: (5)  (1727 b)
nieuwzglednienie prosby o udzielenie referencji.rar | pobrań: (4)  (2107 b)
rozwiazanie umowy o prace na mocy porozumienia stron.rar | pobrań: (27)  (1397 b)
anulowanie pelnomocnictwa z powodu rozwiazania umowy o prace.rar | pobrań: (7)  (2053 b)
wniosek o wyrazenie zgody na uzycie samochodu prywatnego do celow sluzbowych.rar | pobrań: (5)  (1691 b)
zezwolenie pracownika na ujawnienie danych dotyczacych.rar | pobrań: (6)  (1728 b)
rozwiazanie umowy o prace za wypowiedzeniem.zip | pobrań: (67)  (7128 b)
wypowiedzenie warunkow pracy lub placy przez pracodawce.rar | pobrań: (24)  (2007 b)
zaproszenie kandydata do udzialu w tescie.rar | pobrań: (6)  (1816 b)
informacja o zawiazaniu spolki.rar | pobrań: (5)  (1677 b)
zapytanie o referencje kandydata na ksiegowego.rar | pobrań: (16)  (1790 b)
polecenie pracy w godzinach nadliczbowych.rar | pobrań: (30)  (2050 b)
prosba o rozlozenie na raty karty podatkowej.rar | pobrań: (40)  (2173 b)
kwestionariusz osobowy.rar | pobrań: (4)  (2752 b)
powitanie nowego pracownika, informacja o kursach.rar | pobrań: (0)  ( b)
rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia przez pracownika.rar | pobrań: (63)  (1561 b)
swiadectwo pracy.rar | pobrań: (39)  (4385 b)
wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezplatnego.zip | pobrań: (4)  (5243 b)
zawiadomienie o awansie, gratulacje.rar | pobrań: (0)  ( b)
skarga na czynnosci poborcy.rar | pobrań: (67)  (1994 b)
umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego do celow sluzbowych.rar | pobrań: (5)  (2440 b)
swiadectwo pracy.zip | pobrań: (6)  (12932 b)


DARMOWE WZORY PISM I UMÓW

wzory cv, wzory umów, wzór umów, umowa, darmowe wzory umów, umowy gospodarcze, darmowe cv, cv, jak napisać cv, curriculum vitae, list motywacyjny, jak napisać list motywacyjny, podanie o pracę, wzory podań, pisma urzędowe, pisma procesowe, umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa kupna sprzedaży, umowa sprzedaży, umowa kupna


Wess122 Download e107 Plugin

 
e107
Free Google PageRank Display Code - Webspider.pl - Sprzedam, Kupie,  strone www Bloga
Czas generowania: 1.0283 sek., 0.0214 z tego dla zapytań. Zapytań do bazy danych: 20.