Kategoria: Anty-wirusy Online itp. [Wirusy, szpiedzy, trojany itp. dziadostwo LINKI] (2)

Kategoria: Anty-wirusy Online itp. (2)
Wirusy, szpiedzy, trojany itp. dziadostwo LINKI
Ocena Komentarze Odsłon
MKS SKANER ONLINE
http://www.mks.com.pl/skaner/ Skaner On-Line skanuje pliki dyskowe u?ytkownika. Wymaga przegl?darki Internet Explorer w wersji 4.0 i wy?szych. Pracuje pod systemami operacyjnymi Windows 95/98/Me/NT/2000/XP. Skaner nie wymaga sta?ego po??czenia z internetem.
Po??czenie jest tylko niezb?dne w momencie aktualizacji skanera.

Sytuacje problemowe:
W sytuacji gdy nast?pi?o przerwanie po??czenia podczas procesu aktualizacji skanera nale?y nacisnĂ‚?‚±? przycisk opcje i wybra? polecenie Zainstaluj ponownie silnik i baz? wirusów, a je?eli to nie pomo?e wyinstalowa? Skaner On-Line za pomoc? polecania Dodaj/Usu? Programy w Panelu Sterowania systemu Windows.

Gdy w miejscu gdzie powinien pojawi? si? interfejs Skanera On-Line pojawia si? ikona obrazka z czerwonym krzy?ykiem mo?e to wskazywa? na zbyt wysoki poziom zabezpiecze? ustawiony w przegl?darce Internet Explorer. W takiej sytuacji nale?y obni?y? poziom zabezpiecze? na standardowy i spróbowa? ponownie wej?? na stron? Skanera.
Program skanuj?cy (kontrolka ActiveX), uruchamiany na komputerze u?ytkownika jest podpisany specjalnym podpisem elektronicznym. Jest to podpis stwierdzaj?cy, ?e autorem programu jest firma MKS i program ani troch? nie zosta? zmieniony przez nikogo innego.
Brak oceny - 0 55
Spybot-S&D
http://www.safer-networking.org/pl Spybot Search & Destroy to darmowy program s?u?Ă‚?‚±cy do usuwania z systemu Windows modu?ów spyware (szpiegowskich) oraz innych modu?ów szkodz?cych u?ytkownikowi (czyli tzw. Malware). W tym celu Spybot skanuje zarówno dysk twardy, jak i pami?? RAM.

Mimo, i? Spybot Search & Destroy nie jest programem antywirusowym, obok wy?ej wspomnianych modu?ów wykrywa on równie? kilka najpopularniejszych trojanów i keyloggerów.

Aplikacja zosta?a napisana przez niemieckiego programist? Patricka Michaela Kolla i jest dystrybuowana na zasadach licencji freeware.
Brak oceny - 0 50


 
e107
Free Google PageRank Display Code - Webspider.pl - Sprzedam, Kupie,  strone www Bloga
Czas generowania: 0.1889 sek., 0.0252 z tego dla zapytań. Zapytań do bazy danych: 31.