Kategoria: Programy P2P [Co ciekawsze programy P2P.] (4)

Kategoria: Programy P2P (4)
Co ciekawsze programy P2P.
Ocena Komentarze Odsłon
Azureus
http://azureus.sourceforge.net Darmowy, zbudowany w Javie, klient sieci bezpo?redniej wymiany plików BitTorrent. Umo?liwia wiele jednoczesnych pobra? plików, kolejkowanie procesów, nadawanie priorytetów pobierania (na torrenty i pliki) oraz natychmiastowy dost?p do najwa?niejszych informacji o torrencie. Aplikacja posiada wbudowany modu? automatycznie przechwytuj?cy klikni?cia torrentów z poziomu przegl?darki internetowej.
Brak oceny - 0 24
BitComet
http://www.bitcomet.com Bitcomet to darmowy, w pe?ni kompatybilny z sieci? BitTorrent, przystosowan? do ?ci?gania plików, program p2p. To ?atwy w u?yciu, multisesyjny klient BT. Dostosowany dla ?rodowiska Windows. Program umo?liwia tworzenie cache'u na dysku, wznawia przerwane po??czenia, wspiera mapowanie portów oraz pozwala ogranicza? dost?pne pasmo.
Brak oceny - 0 36
Bittorrent klient
http://www.bittorrent.com Oficjalna klient BitTorrent, program s?u??cego do wymiany plików w zdobywaj?cej nieustannie coraz wi?ksz? popularno??, sieci bezpo?redniej wymiany plików (p2p) o tej samej nazwie. BitTorrent po zainstalowaniu automatycznie identyfikuje klikni?cia na specjalne linki tzw. torrenty, po którymi kryj? si? pliki przeznaczone do pobrania. G?ówymi wadami oficjalnej kompilacji s? ma?a liczba opcji i praktycznie brak jakiegokolwiek interfejsu graficznego - skromne okno programu wy?wietlane jest jedynie podczas pobierania.
Brak oceny - 0 21
Emule
http://www.emule-project.net eMule jest jednym z najwi?kszych i najbardziej godnym zaufania klientem P2P na ?wiecie. Dzi?ki polityce OpenSource, wielu programistów jest w stanie przyczyni? si? do jego rozwoju, czyni?c sie? bardziej wydajn? z ka?d? now? wersj?. Program ten jest aktualizowany ?rednio raz w miesi?cu.

eMule jest multiplatformowy, jest przystosowany do wielu systemów operacyjnych - np. xMule na Linuxa, aMule na inne systemy uniksowe.

Mo?liwo?ci programu:
- kolejki - ka?dy dostanie plik który chce ?ci?gn??,
- program jest darmowy,
- pliki ?ci?gane przez nas nie maj? b??dów,
- automatyczne priorytety i zarzĂ‚?‚±dzanie ?ród?ami pozwalaj? Ci na
rozpocz?cie wielu pobiera? bez konieczno?ci ich monitorowania,
- funkcja Preview pozwala na ogl?danie filmów i archiwów zanim
s? ca?kowicie pobrane,
- aby znaleĂ…?‚??? szukany plik, eMule oferuje szerokie mo?liwo?ci
szukania, takie jak: Serwery (Local i Global), oparte o www
(Jigle i Filedonkey) i Kad (jeszcze testowany),
- system znajomych oraz wiadomo?ci pozwala na wys?anie
powiadomie? do innych Klientów oraz dodawanie Klientów jako
znajomych. Lista znajomych pozwala okre?li? kto aktualnie jest
aktualnie On-line.
Brak oceny - 0 22


 
e107
Free Google PageRank Display Code - Webspider.pl - Sprzedam, Kupie,  strone www Bloga
Czas generowania: 0.1930 sek., 0.0265 z tego dla zapytań. Zapytań do bazy danych: 35.