Forum

IdĹş do strony  [1] 2 3 4 5
Moderatorzy: wess122
Autor Odpowiedzi
wess122
nie wrz 16 2007, 10:08

Zarejestrowany #1
Dołączył: sob lut 25 2006, 02:07
Miejscowość: Zielona Góra
postĂłw: 49

8 W POZIOMIE "Horizontal 8" SKY PIASTOWSKIE

W najnowszym filmie s?awnego Lipy ( Grzegorza Lipca ) gram bandziora, zajmuj? si? d?wi?kiem i mam jeszcze kilka bli?ej nie okre?lonych a ciekawych funkcji. Poni?szy filmik podci?gne?em Gazecie Lubuskiej reszt? wrzutek b?dzie raczej nigdzie nie publikowanych a ze zgod? re?ysera ( Lipy ) te? pewnie b?dzie na bakier wink.png. Scenariusz filmu osnuty jest pó?tajemnic? a w sieci co wyczyta?em to tylko ogólny zarys.Zdj?cia z planu


Sky Piastowskie sceny do filmu Osiem w Poziomie Sky Piastowskie sceny do filmu Osiem w Poziomie Sky Piastowskie sceny do filmu Osiem w Poziomie Sky Piastowskie sceny do filmu Osiem w Poziomie Sky Piastowskie sceny do filmu Osiem w Poziomie
biglaugh.pngFotki z planu filmu " Osiem w Poziomie " grupy SKY PIASTOWSKIE.
Zdj?cia mo?na kopiowa? do woli smile.png Jako?? Fotek i dzwi?ków taka sobie bo z palmptopa ( XDA MiniS 'SPV 3000' ) ale nie jest no i jest zawsze w kieszeni.

Uwaga !!!!
Zanim zaczniesz przeglada? zdj?cia obowi?zkowo kliknij w przycisk.
Pod niektórymi fotkami umie?ci?em komentarze s?owne fotografowanych.
Na pierwszy ogie? poszed? Lipiec special.png

Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Grzegorz Lipiec ( z lewej oczywi?cie ) i Pan Janusz Jarosz

Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Scena w aucie. Ostatnie wskazówki re?ysera. Tomasz Burka i Jaros?aw ?uk

Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Tomasz Burka.

Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Igor ( w okularach ) ten to ma buty MASAKRA !

Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Grzegorz Lipiec.

Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Grupa NSA z Nowej Soli ... ?eby wszyscy tak kochali wojsko.

Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Przygotowania do uj?cia. Od lewej Jaros?aw ?uk, Grzegorz Lipiec, Tomasz Burka

Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Tomasz Burka ..... dobry jest.

Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Pacyfka !!!!

Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Pan Janusz z pilotem omawiaj? nalot na Zielonk?.


Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Ma?y rekonesans nad Zielon? Gór? ... jeszcze tylko trzeba powyci?ga? drzwi z WILGI.

Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Krzysztof Gawa?kiewicz autor zdj?? znaj?cy kamer? do " szpiku ko?ci "


Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Ostatnie przygotowania do zdj?? z helikoptera.

Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Wywiad dla Radia Zachód.

Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

TVP wywiad do filmu poni?ej ( ale trafi?em ) .
[sanitised][sanitised]

Urywki wiadomo?ci z TVP do zdj?? na deptaku w Zielonej Górze


Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Katos w swoim ?ywiole.

Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

NSA Nowa Sól.

Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Zadyma w ?rodku Zielonej Góry!

Bomby wybuch?y w sobot?, po 15.00. Filmowcy ze Sky Piastowskie po raz pierwszy u?yli helikoptera. - Bum! - dr?? szyby na rynku. Krzyki. M?ka sypie si? na go?ci w restauracji. Ci nie maj? wi?kszych pretensji. Grzegorzowi Lipcowi marudz? kelnerzy. Ale re?yser "Osiem w poziomie‚ ma o wiele wi?ksze powody do skoku ci?nienia...
Kiedy o 15.50 "bomba wybucha na rynku, sze?? innych "?adunków‚ eksploduje w innych cz??ciach miasta. Wszystko musi dzia? si? jednocze?nie. Po to pó? godziny wcze?niej ekipa ze Sky Piastowskie synchronizowa?a zegarki na "czas ?rodkowoskayowy‚ ... Ju? nadlatuje ?mig?owiec. Krzysztof Gawa?kiewicz w otwartych drzwiach, z kamer?. Potem, ju? na ziemi, powie, ?e "wysz?o ?wietnie"‚ . Dymy spowi?y filharmoni?...
Tymczasem pod ratuszem wrze. Na syrenie, z migocz?cymi kogutami, wpada w t?um przera?onych przechodniów, wóz stra?y po?arnej. Kto? wyskakuje przez p?ot ogródka klubu 4 Ró?e dla Lucienne. Oddzia?y komandosów (z nowosolskiej grupy NSA i zielonogórskiej Easy Company) rzucaj? na ziemi? domniemanych sprawców ataku - wszystkich w arabskich chustach...
Jeszcze nigdy w 17-letniej historii Sky Piastowskiej, grupa zielonogórskich filmowców nie kr?ci?a scen z takim rozmachem. Teraz po?owa filmu b?dzie ju? gotowa. Kolejne du?e sekwencje - we wrze?niu, "przy u?yciu‚ winobraniowego t?umu. "Osiem w poziomie‚ w ca?o?ci zobaczymy prawdopodobnie pod koniec roku.
Kombinat Kultury jest wspó?producentem tego obrazu.

Opis zadymy pochodzi ze strony www.4roze.pl


Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Zacze?a si? panika. Z ogródka " 4 Ró?e dla Lucienne " wyskakuj? przera?eni klienci. Stra? po?arna z Zielonej Góry te? gra w filmie, pe?en profesjonalizm ( jak zawsze ).

Sky_piastowskie_wess122_deptak25.jpg


Sky Piastowskie, Osiem w Poziomie, Grzegorz Lipiec, zielona góra

Flycam sprytne urz?dzonko. Ma?a karuzelka Jarka

sky_piastowskie_m.probosz.jpg

Marek Probosz zagra? w moim kultowym filmie " Fort 13 " na deptaku Zielonogórskim rozchwytywany za " M jak Mi?o?? "


sky_piastowskie_big_cyc_1.jpg

Do ta?ca przygrywa? " Big Cyc " który te? gra w filmie. Poczucie humoru od stóp do g?ów
a muza MALINKA.
Na stronie Big Cyc'a zdj?cia z planu w zak?adce
Galeria/Ă�??€?smy poziom Big Cyca - Plan Zdj?ciowy
www.bigcyc.pl

Pos?uchaj >>>Ă‚?‚ Ă‚?‚ Ă‚?‚  [sanitised][sanitised]

sky_piastowskie_big_cyc_2.jpg

Ostatnie przygotowania do zdj?? z " Big Cyc'em ". Jacek J?drzejak.

sky_piastowskie_wess122-13.jpg

KIEROWNIK ARTYSTYCZNY ZIELONEJ GĂ�??€?RY
Katos ju? mia? ci?gn?? za spust ...... do dzi? nie wiemy dlaczego nie strzeli?
Prosilismy, b?agali?my, ?eby uwolni? ?wiat od siebie .... i nic.

sky_piastowskie_wess122-33.jpg

Brrrrrrr shy.png BO?E jaki on straszny !

Sky Piastowskie sceny do filmu Osiem w Poziomie Zielona Góra

MARIA KACZMAROWSKA
Marysia profesjonalna charakteryzatorka zrobi wszystko .... krew, flaczki, mó?d?ki oczywi?cie makija? to podstawa. Nawet nie wspomn? o grze aktorskiej któr? powali?a wszystkich na kolana ( nawet m??a ) !!!!!

Marek Probosz Sky Piastowskie sceny do filmu Osiem w Poziomie Zielona Góra

Piotr Materna Sky Piastowskie sceny do filmu Osiem w Poziomie Zielona Góra

Piotr Materna II operator. Znany tu i uwdzie
W oddali " Droga Do Nik?d "

Tomasz Burka Sky Piastowskie sceny do filmu Osiem w Poziomie Zielona GóraSky Piastowskie - Rados?aw Paj?k

Rados?aw Paj?k
SKY go?cinnie na planie filmu Paj?ka

Sky Piastowskie - Rados?aw Paj?k - Wess122

Rados?aw Paj?k
SKY go?cinnie na planie filmu Paj?ka

##################################################

Sky Piastowskie sceny do filmu Osiem w Poziomie Zielona Góra

Roman Bugaj by?y mistrz ?wiata w kickboxingu full-contact znany m.in z filmu " D?ug " Krzysztofa Krauze, " Poranek Kojota " Olafa Lubaszenko.
Lotnisko w Babimo?cie

Sky Piastowskie sceny do filmu Osiem w Poziomie Zielona Góra

Jarek Soko?owski to ju? kultowy aktor SKY.
Mi?o?? zagna?a go na drugi koniec Polski ale zawsze gotowy na SKY'jowe zaproszenie.

Sky Piastowskie sceny do filmu Osiem w Poziomie Zielona Góra

Os?awiona akcja "SALCESON" przejdzie chyba do hisori SKY.
Nie wspomn? ju? o akcji "Fiolka" Ma?a przesterowana próbka g?osu z mojego os?awionego telefonu Pos?uchaj ?uczka >>> [sanitised][sanitised]

Sky Piastowskie sceny do filmu Osiem w Poziomie Zielona Góra

Sky Piastowskie sceny do filmu Osiem w Poziomie Zielona Góra

Piotr Materna
Nie wszyscy go rozumiej? ale ka?dy stara si? go zrozumie?.
BRONX
Telepatycznie widz?, ?e jest Humanitarny .....
Pos?uchaj   [sanitised][sanitised]

Sky Piastowskie sceny do filmu Osiem w Poziomie Zielona Góra

Mia?a by? normalna scenka a wysz?a PERE?KA
DZIÄ?KUJEMY !!!!

"Horizontal 8"

Sky Piastowskie sceny do filmu Osiem w Poziomie Zielona Góra

Winobranie 2007
Scena wypadku zaaran?owana podczas korowodu winobraniowego wysz?a na medal. Zagrali Go?cie winobraniowi, Zielonogórzanie i ca?a masa statystów oraz Policja, Stra? po?arna, Ratownicy drogowi, Zawodowy kaskader WALDEMAR PIETRASZKIEWICZ, firma ADAT która przekaza?a nam furki do demolki, RYSZARD PRÄ?DKIEWICZ który wraz ze swoj? ekip? zmajstrowa? efekty pirotechniczne, firma ASPE organizator Winobrania, Stowarzyszenie Romów, Wojskowe grupy rekonstrukcyjne NSA Nowa Sól i EASY COMPANY Zielona Góra i inni.

Wszystkim DZI?KUJEMY heart.png

Filmik mo?na zobaczy? kilka postów ni?ej

Jak to powiedzia? P. Materna KONTROLOWANA ROZPIERDUSZKA.

Sky Piastowskie sceny do filmu Osiem w Poziomie Zielona Góra

ZIELONOGÓRZANIE w sile kilku tysiecy osób. Gra? ka?dy.

osiem_w_poziomie_natalia.jpg

Natalia

osiem_w_poziomie_ada.jpg

Ada

Sky Piastowskie - Osiem w Poziomie Jerzy Kaczmarowski

Jerzy Kaczmarowski

Osiem w Poziomie O?rodek Adopcyjno-Opieku?czy ul. Wojska Polskiego 116

O?rodek Adopcyjno-Opieku?czy ul. Wojska Polskiego 116
udost?pni? nam pomieszczenia do kilku scen. Nawet nie wiedzia?em, ?e ma kto? w Zielonce 3.5 ha bardzo starego i ?adnego parku a ?liwki w?gieki sadzi? jeszcze Helmut

Sky Piastowskie Osiem w Poziomie Krzysztof Gawa?kiewicz

Krzysztof Gawa?kiewicz
..:: Przes?anie do ?wiata ::..


Fotki wrzucam na bie??co jakby co i nic przy nich nie grzebi? oprócz zmiany wielko?ci i rozmiaru wink.png


CDN ......

Na Youtybe wrzuci?em kilka filmików o Sky i innych.
Jakby kogo? zainteresowa?y to daj? linka


http://pl.youtube.com/wess122

www.pl.youtube.com/wess122
[ Edytowany sob wrz 25 2010, 12:22 ]
PowrĂłt do gĂłry

8 W POZIOMIE   Horizontal 8   SKY PIASTOWSKIE   XDA MiniS   SPV 3000   Janusz Jarosz   Grzegorz Lipiec   NSA Nowa Sól   Radia Zachód   katos   Kombinat Kultury   4 Ró?e dla Lucienne   Marek Probosz   Fort 13   Big Cyc   Jacek J?drzejak   MARIA KACZMAROWSKA   Rados?aw Paj?k   Roman Bugaj   Jarek Soko?owski   Krzysztof Gawa?kiewicz   youtube   Grzegorz Lipiec   Krzysztof Gawa?kiewicz   Maja Pietraszewska Koper   Robert Cie?ka   


Strona WWW
wess122
pon wrz 17 2007, 12:29

Zarejestrowany #1
Dołączył: sob lut 25 2006, 02:07
Miejscowość: Zielona Góra
postĂłw: 49

EL KOKO
Zawsze u?miechni?ty ...  smacznie nape?nia nasze brzuszki

8 w Poziomie Sky Piastowskie

Nasz El-Koko serwuje teraz pyszne kurczaczki przy sklepie Billa

Bia?a koszula i czarny elegancki spodzie? Tak go poznacie !


Na przeciwko Billi jest teraz go?? z ca?ym ?yciem pod paznokciami ( brzydko to wygl?da )

8 w poziomie Zdj?cia z planu

Kto nie jad? ten niech ?a?uje !!!!
Cz?sto mo?na tam nas spotka? jak "strzelamy" w super wypieczonych kurzych skórek od nó?ek !!!!

amazed.png

sky piastowskie 8 w poziomie - el-koko.jpg

Where you look

sky piastowskie 8 w poziomie - winobranie.jpg

Ostatni dzie? Winobrania 2007


[ Edytowany sob wrz 25 2010, 12:25 ]
PowrĂłt do gĂłry

EL KOKO   8 W POZIOMIE   Horizontal 8   SKY PIASTOWSKIE   winobranie   


Strona WWW
wess122
wto wrz 18 2007, 01:10

Zarejestrowany #1
Dołączył: sob lut 25 2006, 02:07
Miejscowość: Zielona Góra
postĂłw: 49
Fonka mam zawsze w kiejdzie i na dodatek na sznurku a i z czasem kruchutko w off'ie. W fonku mam neta, nawigacj?, 2 x SIM, filmiki, baz? zdj?? i takie tam bzdurki a po co mi jeszcze swoj? cyfr? targa? po planie.

Dzonisz pewno na er? której juz nie mam.

Po premierze " 8 w Poziomie "wrzuc? inne zdj?cia.

Dosta?em kilka zapyta? czy mo?na wrzuca? zdj?cia na inne strony ... MO?NA !!!  ...


[ Edytowany sob wrz 25 2010, 12:26 ]
PowrĂłt do gĂłry

8 W POZIOMIE   Horizontal 8   SKY PIASTOWSKIE   


Strona WWW
wess122
pon wrz 24 2007, 08:37

Zarejestrowany #1
Dołączył: sob lut 25 2006, 02:07
Miejscowość: Zielona Góra
postĂłw: 49

8 w Poziomie grypy Sky Piastowskie 2007-wess122- Petra Boadi

Znana modelka Petra Boadi z Ghany podczas zdj?? z Zielonagórsk? tipserk? Aleksandr? Maciejewsk?.
Na zdj?ciu Petra z "M?odym" ...Ă‚?‚ przysz?ym Niemieckim Policjantem.

8_w_poziomie-Sky_piastowskie-tipsy.jpg

Janusz M?y?ski

8_w_poziomie-Sky_piastowskie-tipsy-2.jpg

Pawe? Janczaruk z Gazety Lubuskiej jak zawsze obecny na planie.
Niby pstryk pstryk a zdj?cia na pierwsze strony
Kilka fotek Paw?a na stronie GL - www.gazetalubuska.pl

8_w_poziomie-Sky_piastowskie-tipsy-3.jpg

Aleksandra Maciejewska
Debiut filmowy Oli powali? wszystkich na kolana .... naprawd? !!!!
www.Tipserka.info

8 w Poziomie grypy Sky Piastowskie 2007 -wess122- Petra Boadi Studio Stylizacji Paznokci Alexandra www Tipserka.info

Petra I Ola


Ă‚?‚ 

Ca?odzienna zadymkaĂ‚?‚ przy Jedno?ci 86 zako?czona powodzeniem.
Znowu pere?ka[ Edytowany pon lis 05 2007, 05:06 ]
PowrĂłt do gĂłry

8 W POZIOMIE   Horizontal 8   SKY PIASTOWSKIE   Petra Boadi   Aleksandra Maciejewska   Janusz M?y?ski   Pawe? Janczaruk   Tipsy Zielona Góra   tipserka zielona góra   tipsy tipserka szkolenia zielona góra   tipsy akrylowe   tipsy ?elowe   Aleksandra Cie?ka   tipsy szkolenia   tipserka szkolenia   Grzegorz Lipiec   Krzysztof Gawa?kiewicz   Maja Pietraszewska Koper   Robert Cie?ka   


Strona WWW
wess122
nie paĹş 07 2007, 01:17

Zarejestrowany #1
Dołączył: sob lut 25 2006, 02:07
Miejscowość: Zielona Góra
postĂłw: 49

Scena wypadku podczas Winobrania 2007##OCZYSZCZONE## classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="425" height="350">##OCZYSZCZONE## type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" wmode="transparent" src="http://www. youtube.com/v/nirIo6smPnw">##OCZYSZCZONE##>##OCZYSZCZONE##>


[ Edytowany nie paĹş 07 2007, 01:21 ]
PowrĂłt do gĂłry

zielona góra   winobranie   


Strona WWW
wess122
wto paĹş 09 2007, 01:13

Zarejestrowany #1
Dołączył: sob lut 25 2006, 02:07
Miejscowość: Zielona Góra
postĂłw: 49


Sky-piastowskie-tv-1.jpg

Scena wypadaj?cych telewizorów z wie?owca.
By?o fajnie Pomoc Ptasiej, widzów, l?k wysoko?ci   kapusie a pó?niej MO haha
Filmik klika postów ni?ej


Sky-piastowskie-tv-2.jpg

Ada? special.png
Chodz? pog?oski, ?e mama ( Pani Irenka ) znalaz?a go na ?mietniku i odchowa?a na ZUCHA .......... hmmm nie wiem czy to prawda.
W filmie zagra?a jego najcenniejsza zdobycz ..... "KROPKA "


[ Edytowany sob wrz 25 2010, 12:29 ]
PowrĂłt do gĂłry

nyk   nyg   nygu   


Strona WWW
wess122
wto paĹş 09 2007, 09:07

Zarejestrowany #1
Dołączył: sob lut 25 2006, 02:07
Miejscowość: Zielona Góra
postĂłw: 49

FESTIVI 2007

23 Warszawski Mi?dzynarodowyĂ‚?‚ Festiwal Filmowy

Oczywi?cie nakr?cili?my ten filmik .. Fotka wy?ej


##OCZYSZCZONE## classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" width="425" height="350">##OCZYSZCZONE## type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www. youtube.com/v/WmSFlKF7_lg" wmode="transparent">##OCZYSZCZONE##>##OCZYSZCZONE##>
[ Edytowany śro paź 10 2007, 09:50 ]
PowrĂłt do gĂłry

FESTIVI   Warszawski Mi?dzynarodowy Festiwal Filmowy   


Strona WWW
wess122
pon paĹş 29 2007, 12:40

Zarejestrowany #1
Dołączył: sob lut 25 2006, 02:07
Miejscowość: Zielona Góra
postĂłw: 49

wess122-patyk-prom.jpg


PATYK
Ceniony ZielonoGórski DJ ( Winiarnia ) posta? któr? stworzy? dla niego Re?yser Lipiec w stu procentach odzewierciedla jego charakter.
Znany jest te? ze swoich zami?owa? lingwistycznych jakoby zna 5 j?zyków.

Pos?uchaj ma?ej próbki z wielu mo?liwo?ci Patyka >> 


[ Edytowany piÄ… paĹş 01 2010, 08:17 ]
PowrĂłt do gĂłry

patyk   zielona góra   lipiec   


Strona WWW
wess122
pon paĹş 29 2007, 01:05

Zarejestrowany #1
Dołączył: sob lut 25 2006, 02:07
Miejscowość: Zielona Góra
postĂłw: 49

D?wiek do fotek

##OCZYSZCZONE## width="50" height="50" data="http:// wess122.googlepages.com/lipiec2.swf" type="application/x-shockwave-flash">##OCZYSZCZONE##>


wess122-lipiec1.jpg

wess122-lipiec3.jpg

wess122-lipiec2.jpg

wess122-lipiec4.jpg


Grzegorz Lipiec  Grzegorz Lipiec

hmm ... powiniem chyba zosta? aktorem dramatycznym.

Joby dostan? za te zdj?cia


[ Edytowany sob wrz 25 2010, 12:30 ]
PowrĂłt do gĂłry

8 W POZIOMIE   Horizontal 8   SKY PIASTOWSKIE   zielona góra   Grzegorz Lipiec   


Strona WWW
Pytanie
czw lis 01 2007, 06:33
Gość
Witam ekip? Sky P
Mam pytanie to wreszcie jaki ma tytu? Wasz film " osiem w poziomie " czy " 8 w poziomie " ?
W Google wsz?dzie pisz? / osiem /.
Wes masz jakie? inne pikantne zdj?cia ..... to wrzucaj ch?opie !!!!!!
Te wszystkie s? zarypiste.
PowrĂłt do gĂłry

google   osiem w poziomie   Horizontal 8   


IdĹş do strony  [1] 2 3 4 5  

PrzejdĹş do:     PowrĂłt do gĂłry

Kanały informacyjne: RSS 0.92 Kanały informacyjne: RSS 2.0 Kanały informacyjne: RDF
Powered by e107 Forum System


 
e107
Free Google PageRank Display Code - Webspider.pl - Sprzedam, Kupie,  strone www Bloga
Czas generowania: 0.4234 sek., 0.0510 z tego dla zapytań. Zapytań do bazy danych: 42.